Direct access to content

The Legacy of the Olympic Games 1984-2000: International Symposium Lausanne, 14th, 15th and 16th November 2002

Miquel de Moragas; Christopher Kennett; Nuria Puig (eds.)

2002

El llibre conté les actes editades del cinquè Simposi de la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO- UAB), que va tenir lloc el novembre de 2002 al Museu Olímpic de Lausana. El Simposi va reunir més de 150 experts implicats en la recerca i organització dels Jocs Olímpics, incloent-hi membres del CIO, representants dels Comitès Organitzadors dels Jocs Olímpics (incloent-hi Atenes, Torí i Beijing) i d’universitats capdavanteres en Estudis Olímpics.

El llibre es divideix en vuit seccions, que reflecteixen la natura multidimensional dels llegats tangibles i intangibles dels Jocs Olímpics, tant a escala local com global:

  • Entenent el llegat olímpic i el seu desenvolupament històric
  • Llegats urbanístics i mediambientals dels Jocs Olímpics
  • El llegat esportiu dels Jocs Olímpics
  • Llegats econòmics i turístics
  • Llegats polítics dels Jocs Olímpics
  • Llegats culturals, socials i comunicatius dels Jocs Olímpics
  • Llegats en la educació olímpica i la documentació
  • Organització i planificació de futurs llegats olímpics.

Podeu consultar les conclusions i recomanacions resultat d’aquest simposi i publicades com a part del llibre (text en anglès).