Direct access to content

Olympic Ceremonies: historical continuity and cultural exchange (International Symposium on Olympic Ceremonies, Barcelona-Lausanne, November, 1995)

Miquel de Moragas Spà; John MacAloon; Montserrat Llinés (eds.)

1996

Llibre que recull les ponències i una selecció de debats del primer simposi de la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB), que es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona i al Museu Olímpic de Lausana l’any 1995 i fou dedicat a les cerimònies olímpiques. Al llarg de cinc dies, prop de 70 especialistes exploraren la importància de les cerimònies olímpiques al si del Moviment Olímpic, en el seu paper com a espai privilegiat per a l’estudi de les relacions internacionals i de la diversitat cultural.