Direct access to content

Volunteers, global society and the Olympic Movement: International Symposium Lausanne. 24th, 25th and 26th November 1999

Miquel de Moragas Spà; Nuria Puig; Ana Belen Moreno (eds.)

2000

El llibre compila les ponències presentades al Simposi organitzat per la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB) i el Museu Olímpic de Lausana i celebrat a Lausana del 24 al 26 de novembre de 1999.

El Simposi es va organitzar al voltant de tres grans blocs temàtics. En el primer bloc temàtic es defineix i contextualitza el fenomen del voluntariat com a fenomen social i “analitza noves formes de participació, compromís social i l’exercici de la solidaritat i reorganització de la participació democràtica en la societat moderna. La segona part del llibre tracta “d’experiències i del paper de lideratge dels voluntaris en la història dels Jocs Olímpics”. Finalment, es descriuen experiències de voluntaris en els Jocs Olímpics i en altres esdeveniments esportius de gran escala. Alguns dels aspectes tractats fan referència, entre d’altres, a la captació i la formació dels voluntaris, així com l’organització i la vida quotidiana dels voluntaris olímpics en els tres àmbits o escenaris d’actuació: viles olímpiques, estadis i instal·lacions esportives i serveis a la família olímpica.