Direct access to content

Demana’ns més informació 

Pla d’estudis

El programa consta de 5 mòduls, tots ells obligatoris, i un treball de fi de màster (60 ECTS).

 • Mòdul 1. La comunicació en l’esport global: especificitats d’un macrosector (6 ECTS)
 • Mòdul 2. Lideratge i destreses comunicatives (6 ECTS)
 • Mòdul 3. Direcció i gestió de comunicació en l’esport: comunicació tradicional i mitjans socials (15 ECTS)
 • Mòdul 4. El patrocini en l’esport global (12 ECTS)
 • Mòdul 5. Elaboració del pla de comunicació i patrocini i recerca de cocis (9 ECTS)
 • Treball Final de Màster (12 ECTS)
Detall dels mòduls i assignatures
 • Mòdul 1. La comunicació en l’esport global: especificitats d’un macrosector
  El primer dels mòduls situa el context de la comunicació en l’esport per fixar els seus trets diferencials i realitza un acostament general al paper de la direcció de comunicació en l’esport, amb les seves especificitats.
  • Introducció a la Comunicació en l’Esport i Teories Comunicatives. La direcció de comunicació en l’esport; actors del sistema esportiu global; relacions de patrocini esportiu i mitjans; teories de la comunicació aplicables a l’esport; sociologia i història de l’esport; drets audiovisuals esportius i patrocini.
  • Regulació i Ètica de la Comunicació Esportiva. Dret esportiu internacional i europeu; dret del patrocini esportiu; naturalesa jurídica de les organitzacions de l’esport global i relacions comunicatives.
 • Mòdul 2. Lideratge i destreses comunicatives
  El segon, desenvolupa destreses directives, de lideratge i comunicatives, necessàries per al desenvolupament d’una activitat professional reeixida.
  • Emprenedoria i intel·ligència emocional en les relacions interpersonals i tècniques de negociació. Naturalesa de l’emprenedoria; orientats cap a l’èxit; creant xarxa social professional; tècniques de negociació.
  • Parlar en públic i pràctica de roda de premsa. Tècniques de parlar en públic; pràctica de parlar en públic; pràctica de roda de premsa.
 • Mòdul 3. Direcció i gestió de comunicació en l’esport: comunicació tradicional i mitjans socials
  El tercer mòdul se centra ja en la comunicació externa i interna de les organitzacions esportives, amb una diferenciació entre la comunicació en mitjans convencionals i les dels mitjans socials. En aquest cas, mereixen una atenció especial les estratègies de comunicació en xarxes socials, ja que és l’organització la qual es converteix directament en un mitjà de comunicació sense intermediaris.
  • Dirigir i gestionar la comunicació en l’organització esportiva: introducció. Definint la direcció de comunicació; ecosistema de mitjans i formes de comunicar; Per què comunicar als nous mitjans és diferent als mitjans tradicionals?; comunicació interna.
  • Relacions entre mitjans i organització esportiva: rumors, notícies i silenci de l’organització esportiva. El rumor en la comunicació d’organitzacions; off the record i notícies amb font reservada; el comunicat de premsa: teoria i pràctica; com aconseguir que parlin molt de nosaltres i que parlin sempre bé; planificació de mitjans.
  • Comunicar a través de la xarxa. Introducció al màrqueting digital; posicionament en cercadors, adquisició de seguidors; publicació en xarxes socials; pràctiques d’ús d’eines d’anàlisi de xarxes socials; planificació publicitària a Internet; creant coneixement a través del que diuen les xarxes socials.
  • Comunicació de crisi i casos de comunicació en xarxes socials. Definició de comunicació de crisi; exposició de casos de comunicació de crisi i resultats.
 • Mòdul 4. El patrocini en l’esport global
  El mòdul 4 desenvolupa aspectes estretament lligats amb la comunicació, com la construcció de la marca i el patrocini en el món de l’esport, elements que es retroalimenten.
  • Construint la Marca. Valors i percepcions de la marca; posicionament en el mercat; valors i atributs evocatius de la marca; storytelling de la marca; presentació del cas de la Marca Olímpica: l’esportista com a marca; creació d’àudio marca.
  • Patrocini esportiu. Regulació del patrocini esportiu; disseny del programa de patrocini; venda del programa; patrocini i creació d’imatge; accions complementàries del patrocini; models de comunicació a través del patrocini; avaluació del patrocini; fund raising; el concepte de partnertship.
  • Casos de patrocini esportiu. Eurolliga de Bàsquet; ACB; Comitè Olímpic Internacional: Olympic Partner Program.
  • Responsabilitat social corporativa en l’esport i l’organització generadora de coneixement. Definició de SRC; relacions amb la comunicació de l’organització; estudi del cas de la Fundació FCBarcelona; el Barça Innovation Hub; Pla Estratègic del FCBarcelona.
 • Mòdul 5. Elaboració del pla de comunicació i patrocini i recerca de socis
  En el cinquè mòdul es conceptualitzarà i es posarà en pràctica els criteris per a l’elaboració d’un pla de comunicació i es presentaran els criteris metodològics, conceptuals i expositius per a la realització del treball fi de màster.
  • El Pla de Comunicació. Sistemes de planificació; coordinador d’equips; la comunicació interna; qui, com i on; mitjans tradicionals i mitjans socials; el pla de comunicació per a esdeveniments esportius; el pla de suport; creació d’un storytelling; avaluació del pla de comunicació.
  • El Pla de Patrocini. Cerca de socis; valors que es pretenen transmetre; vinculació entre marques; creativitat de mesures complementàries; sistema i eines d’avaluació.
  • Metodologia i escriptura de projectes. Mètodes qualitatius i quantitatius; argumentació, citació, conclusió.
 • Treball Fi de Màster
  Desenvolupament d’un treball de recerca relacionat amb l’àmbit del programa que haurà de ser defensat davant d’un tribunal.

Demana'ns informació sobre el Màster