Direct access to content

Demana’ns més informació 

Sortides professionals dels alumnes

 • Director de comunicació i/o responsable de patrocini de clubs i societats anònimes esportives, federacions nacionals i internacionals i comitès olímpics nacionals de tots els esports.
 • Director de comunicació en empreses de fabricació de productes esportius.
 • Membre de l’equip de planificació de canals televisius esportius.
 • Gestor de xarxes socials i comunicació digital a totes les entitats esmentades.
 • Gestor de marca esportiva i de patrocini en organitzacions esportives i els seus potencials socis.
 • Consultor de comunicació en entitats esportives.
Competències específiques
 • Conèixer el context específic del sistema de comunicació i el patrocini en l’esport i les seves especificitats comunicatives.
 • Assumir destreses de lideratge i comunicació oral en públic.
 • Conèixer tècniques de negociació i de direcció de reunions de treball.
 • Posar en pràctica elements usats per emprenedors i aplicar-los a la gestió de comunicació i el patrocini en l’esport.
 • Tenir capacitat creativa i de gestió per a liderar projectes de patrocini.
 • Aprendre i aplicar les lògiques de comunicació en els mitjans convencionals.
 • Utilitzar les lògiques específiques de la comunicació en xarxes socials.
 • Produir missatges per mitjans convencionals.
 • Desenvolupar la creativitat per a la creació de missatges en xarxes socials i promoure la participació dels públics.
 • Conèixer les eines d’extracció i tractament de big data i analitzar els resultats.
 • Avaluar i decidir l’estratègia de comunicació interna de l’organització.
 • Conèixer els valors, estratègies i criteris de construcció i manteniment de la marca.
 • Gestionar acords de patrocini i posar en pràctica eines comunicatives per a la seva posada en valor.
 • Fer servir coneixements i estratègies per a la gestió de la comunicació de crisi.
 • Desenvolupar un pla de comunicació integral i participatiu.
 Competències transversals
 • Desenvolupar la capacitat de dirigir i treballar en equip.
 • Capacitat de sintetitzar i explicar els factors clau de la comunicació externa i interna d’una organització esportiva.
 • Comunicar en públic i persuadir.
 • Planificar i avaluar projectes complexos.
 • Avaluar el context i prendre decisions ràpides i fonamentades.
 • Buscar solucions creatives i flexibles als problemes.
 • Adquirir estratègies per a la presa de decisions.
 • Fixar i aconseguir objectius.
 • Analitzar i sintetitzar processos de gestió.

Demana'ns informació sobre el Màster