Direct access to content

El CEO-UAB va participar durant els anys 2013-14 en un projecte de recerca internacional sobre els valors associats als Jocs Olímpics. El projecte Olympic Idea – Nowadays, va ser liderat per l’Institut für Sportwissenchaft Mainz i van participar com a partner, a més del CEO-UAB, la Universidade Gama Filho de Rio de Janeiro i el Technisque Universität München.

Els valors olímpics són l’element diferencial del Moviment Olímpic; i es tracta de valors dinàmics, subjectes avui en dia a ràpids canvis. Comprendre l’estructura de valors des d’una perspectiva de stakeholders és necessari per a totes les institucions vinculades a l’Olimpisme i als Jocs Olímpics.

A través d’aquest projecte acadèmic, es va investigar aquesta estructura de valors que s’associen de forma implícita i explícita als Jocs Olímpics per tal d’identificar quins valors estan amenaçats avui en dia, quins valors han canviat o es mantenen constant amb el pas del temps.

En la primera fase del projecte, la identificació dels valors olímpics centrals, el CEO-UAB va col·laborar en la crida a acadèmics i investigadors d’arreu del món per aportar la seva reflexió sobre el tema. I  també en la revisió documental existent sobre aquesta matèria, i especialment aportant l’experiència derivada de la seva col·laboració en el projecte Olympic Values Educational Programme (OVEP) desenvolupat pel Comitè Internacional Olímpic.

En la fase 2 del projecte, el CEO-UAB va elaborat la planificació de l’anàlisi qualitatiu de les entrevistes realitzades a experts i en la revisió dels textos de les transcripcions. Finalment, el CEO-UAB va ser el responsable de l’edició final i maquetació de la publicació del projecte.

Publicació final

Olympic Idea Nowadays : perceptions and insights

Emilio Fernandez Peña, Holger Preuss and Lamartine DaCosta (orgs.); Dikaia Chatziefstathiou, Xavier Ramon and Ana Miragaya (eds.)

2015

El llibre Olympic Idea Nowadays: Perceptions and insights ofereix una visió del Moviment Olímpic i els Jocs Olímpics en relació amb el sistema de valors …

Informació

Membres de l'equip CEO-UAB

Xavier Ramon Vegas

Professor visitant, Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

Informació

Berta Cerezuela

Cap de Projectes i del Servei de Documentació

Informació