Direct access to content

Berta Cerezuela

Cap de Projectes i del Servei de Documentació

Màster en Direcció d’Organitzacions, Graduada en Informació i Documentació, i diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Treballo al CEO-UAB des del 1996, i actualment sóc cap de Projectes i del Servei de Documentació. Des del 2014, combino aquesta la gestió amb la docència en programes de postgrau de gestió de projectes.

La meva experiència és en els àmbits de la gestió de la informació i el coneixement, la gestió de projectes i els esdeveniments. He participat en diversos projectes de transferència i gestió de la informació per encàrrec del Comitè Internacional Olímpic i d’altres entitats esportives, com el Directori Internacional d’Estudis Olímpics (1997-2005), la Base de Dades de l’Educació en Valors Olímpics (2006-08 i 2011-13), l’estudi Networking in Olympic Studies: current situation and proposals for development and cooperation (2005) i l’informe Barcelona al món: el paper de l’esport en la projecció internacional de la ciutat (2017).

El meu focus i interessos de recerca es troben en el camp del seguiment i l’avaluació de projectes orientats a l’aprenentatge organitzatiu i al desenvolupament social. En aquesta línia, he liderat projectes de com el Pla estratègic de llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 (2015-16) i el projecte Barcelona Esdeveniments Esportius: gestió i impacte, comissionat per l’Institut Barcelona Esports des de l’any 2012 sobre la gestió de la informació i el coneixement sobre l’impacte i organització dels esdeveniments esportius a la ciutat de Barcelona. He participat en congressos i conferències i publicat en revistes i llibres de divulgació i acadèmics, com el recent llibre Gestión de Proyectos paso a paso (Editorial UOC, 2017), amb Candela Ollé.

Soc membre del grup de recerca consolidat Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura, del comitè d’experts de l’Observatori Català de l’Esport i antic membre del consell executiu de la International Association of Sports Information (2007-09).