Direct access to content

Jose Gila

José Gila va obtenir el títol de doctor en Comunicació de la UAB i un Màster en Comunicació Audiovisual i el de Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi doctoral es va centrar en els usos de les xarxes socials en les organitzacions esportives. El doctorat va ser dirigit pel doctor Emilio Fernández Peña al Departament de Comunicació i Publicitat Audiovisual de la UAB.