Direct access to content

Television in the Olympic Games: the new era: International Symposium, Lausanne, 19th-20th October 1998

1999

El llibre compila les ponències presentades al Simposi sobre televisió i Jocs Olímpics organitzat per la Comissió de Ràdio i Televisió del CIO, en col·laboració amb el Museu Olímpic i la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB) i celebrat a Lausana del 19 al 20 d’octubre de 1998.

El llibre es centra en la televisió i els Jocs Olímpics, i recull l’evolució històrica de les relacions entre la televisió i els Jocs olímpics i les seves múltiples influències. S’estructura en tres blocs temàtics. El primer bloc ofereix una visió històrica de la cobertura dels Jocs Olímpics per la ràdio i la televisió i de l’evolució tecnològica de la retransmissió olímpica des dels seus orígens. El segon bloc es centra en el present de la retransmissió olímpica amb aportacions d’experiències concretes. Finalment, el tercer bloc reflexiona sobre els reptes i oportunitats futurs i en particular els nous formats de audiovisuals i Internet. El llibre s’acompanya d’un vídeo.