Direct access to content

Recerca emmarcada en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad, que es desenvoluparà del gener de 2016 fins al desembre de 2018. La recerca està dirigida per Emilio Fernández Peña

Objectius
  1. Estudiar els mecanismes de producció i difusió de la violència en el futbol espanyol a través de les xarxes socials i proposar solucions per al seu control;
  2. Analitzar els models d’interacció amb els públics en les grans competicions futbolístiques i organitzacions esportives globals.
Descripció

La primera part de la investigació se centrarà en el futbol espanyol, i permetrà conèixer els mecanismes de creació, gestió i difusió de la violència en el futbol a través de les xarxes socials, la qual cosa oferirà la possibilitat als clubs i a les autoritats públiques d’articular mecanismes per al seu control i eradicació. Alhora, la investigació permetrà saber quina relació existeix entre la violència entorn dels estadis i aquella que es difon per les xarxes socials i contribuirà a conèixer l’anomenada ecologia de la violència a les xarxes socials, és a dir, els circuits de la seva difusió entre aficionats, clubs i futbolistes. La metodologia per a l’estudi de la violència combina mètodes quantitatius i qualitatius i un mostreig a priori amb un altre a posteriori dels fets violents. En concret, es monitoritzarà i analitzarà la gestió de les xarxes socials per part dels futbolistes, els clubs espanyols de futbol de primera divisió i els seus aficionats. Fruit d’aquest treball, es podrà proposar als clubs i a les autoritats esportives fórmules de gestió d’aquests episodis violents.

La segona part de la investigació se centrarà en l’estudi de les maneres de gestionar les xarxes en el futbol global (d’organitzacions (FIFA i UEFA), competicions (La Lliga, UEFA Champions League, Eurocopa i Mundial de Futbol) i clubs espanyols de primera divisió) i es compararan les cultures de gestió entre les diferents organitzacions, competicions i clubs per obtenir models. Per a la realització d’aquest treball s’utilitzaran eines d’anàlisi de xarxes socials open source dissenyades per a l’ús acadèmic, com Netvizz, Instagram Scraper, Twitter, Capture and Analysis Toolset i Youtube Data Tools.

Social Media & Global Sport Observatory

Els resultats d’aquest projecte es difondran a través del Social Media & Global Sport Observatory, una plataforma de difusió internacional de les metodologies, discussions i resultats dels treballs realitzats per l’equip, i que permetrà la col·laboració amb grups d’investigació en l’àmbit internacional.

Coneix a l'equip de recerca

Emilio Fernández Peña

Director del CEO-UAB

Info

Natividad Ramajo

Professora al Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB.

Info

Oriol Figuera Godoy

Estudiant de doctorat al CEO-UAB

Info

Adolfo Nieto Losada

Estudiant de doctorat al CEO-UAB

Info