Direct access to content

Comunicació sobre les Olimpíades. La relació entre els mitjans de comunicació i els esports en general, i els mitjans i els Jocs Olímpics en particular, ha estat una de les principals àrees de recerca del CEO-UAB.  L’objectiu prioritari d’aquesta línia de recerca és analitzar l’estreta relació que hi ha entre els mitjans i l’esport pel que fa a sinergies financeres entre ells i la lògica interna i els esquemes organitzatius del sistema. Els objectius estratègics d’aquesta línia de recerca són:

 • Analitzar el nou entorn dinàmic de comunicació de l’esport global i transferir-lo a la societat.
 • Establir col·laboracions internacionals amb prestigiosos grups acadèmics d’investigació, per a fer recerca i difondre el coneixement.
 • Introduir en el camp dels estudis de la comunicació una aproximació holística, transversal i multidisciplinària, amb capacitat d’abastar les complexitats inherents a aquest camp d’estudi.

Impacte i gestió d’esdeveniments esportius. Des que es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona’92, el CEO-UAB ha impulsat i donat suport a nombrosos projectes de recerca sobre l’impacte dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquesta línia de recerca, centrada en els Jocs Olímpics, ha estat ampliada per incloure l’àrea de l’impacte i gestió d’esdeveniments esportius.  Els objectius estratègics d’aquesta línia de recerca són:

 • Potenciar el rol del CEO-UAB com a centre d’I+D que contribueix a millorar el procés de gestió d’esdeveniments esportius a la seva comunitat i, en particular, aquells que tenen relació amb les institucions que formen part del seu òrgan de govern.
 • Desenvolupar i donar suport a la recerca, la formació i les activitats de divulgació sobre les metodologies i eines emprades per a gestionar la informació i el coneixement, per tal d’analitzar l’impacte que tenen els esdeveniments esportius en les comunitats que els acullen, ja sigui basant-se en recursos propis o col·laborant amb altres unitats de recerca.
 • Fer prendre consciència, als actors públics i als organitzadors d’esdeveniments, de la importància i els beneficis d’invertir en la recerca de l’impacte dels esdeveniments.

Història de l’Olimpisme. Recentment, el CEO-UAB ha potenciat una línia d’actuació sobre la història de l’esport i de l’Olimpisme a Espanya, per contribuir a preservar l’herència esportiva de Catalunya. Els objectius estratègics d’aquesta línia de recerca són:

 • Promoure, liderar i desenvolupar el projecte sobre la història de l’Olimpisme a Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a preservar l’herència esportiva de Catalunya.
 • Complementar la línia d’actuació en comunicació i esport amb l’anàlisi de la relació entre la comunicació i l’esport a Catalunya i Espanya des d’una perspectiva històrica.
 • Promoure la difusió a la societat dels resultats obtinguts en els estudis, per crear coneixement de la nostra història esportiva.
 • Contribuir a la identificació de les fonts de documentació sobre la història de l’esport i l’Olimpisme a Catalunya que es van poder reunir i difondre mitjançant el projecte documental Barcelona Olímpica.

Esport, cultura i societat. El CEO-UAB ha impulsat projectes en diferents àrees de l’esport i l’Olimpisme. L’abast temàtic d’aquests projectes és molt ampli i, entre altres, cobreix les àrees de patrocini i màrqueting esportiu, finances, esports adaptats, esports per a tothom, gestió esportiva, formació en línia per a gestors esportius i el programa de les Olimpíades.  Els objectius estratègics d’aquesta línia de recerca són:

 • Potenciar la recerca sobre aspectes socials i culturals de l’esport, donant suport a estudis de doctorat i de recerca postdoctoral, o participant o liderant projectes de recerca.
 • Promoure i facilitar la transmissió a la societat i a la indústria esportiva del coneixement generat mitjançant la recerca.