Direct access to content

Amb aquest projecte, Barcelona vol ser una ciutat pionera i referent mundial en la gestió i aprofitament del llegat immaterial dels Jocs Olímpics i dels esdeveniments esportius,

Barcelona Olímpica és un dels actius del llegat en informació i coneixement dels Jocs Olímpics de Barcelona’92. Barcelona Olímpica neix de la necessitat de coordinar les diverses fonts del llegat documental dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 per donar-los una unitat documental, facilitar el seu accés internacional, i com a valor afegit, potenciar la promoció i transferència de serveis de coneixement sobre el know how resultant del model Barcelona.

Abarca les col·leccions i serveis documentals que ofereix el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB), la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92 i la història olímpica i esportiva de la ciutat.

Barcelona 1992 Olympic Games Logo

La col·lecció inclou l’arxiu oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, resultat de l’activitat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics, COOB’92, i d’altres institucions implicades en l’organització de l’esdeveniment, així com la literatura generada a través d’investigacions independents sobre els jocs. Consta d’uns 2.000 llibres, 13 títols de revistes, 6.407 vídeos, 240.600 fotografies, 45 ml de dossiers de premsa, 6 ml de literatura grisa, 11.929 documents de documents i 30.103 mapes i plans. Està ubicat a l’Arxiu Municipal de Barcelona -administratiu, mapes i col·lecció fotogràfica-, la Fundació Barcelona Olímpica -bibliografia i col·lecció audiovisual-, i el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona -bibliografia i col·lecció d’investigació.

Barcelona Olímpica també alberga la Col·lecció Samaranch, que forma part de la biblioteca personal del president del CIO, Juan Antonio Samaranch, que va ser donada a la Fundació Barcelona Olímpica. Aquesta biblioteca es complementa amb obres sobre la seva vida i la seva persona.

.

6 elements clau del projecte

  1. Projecte promogut i dissenyat mitjançant la col·laboració institucional.
  2. Unitat documental de les fonts dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.
  3. Dissenyat pensant en les necessitats d’un usuari internacional digital.
  4. Gestió coordinada de la col·lecció i dels serveis d’accés.
  5. Oferta de serveis de transferència de coneixement a altres ciutats seu i candidates a esdeveniments esportius.
  6. Plataforma per activitats de dinamització i difusió dels Jocs Olímpics i els valors de l’esport.

Visita el lloc web Barcelona Olímpica