Direct access to content

“El CEO-UAB va ser el millor centre d’investigació relacionat amb l’Olimpisme per a la meva estada de recerca. En poques paraules, un estímul en el meu desenvolupament professional”.

Juan Antonio Simon Sanjurjo
Investigador postdoctoral al CEO-UAB, 2012-13

 

El CEO-UAB té un Programa de visitants que dóna suport als acadèmics i estudiants de postgrau que volen visitar el centre durant un període limitat per a estudiar o per fer recerca en temes inclosos dins les àrees específiques de recerca del Centre.

El CEO-UAB està obert a les sol·licituds dels acadèmics que vulguin optar a aquest programa per estar-se al Centre i participar en projectes que ja estan en marxa, i per fer la seva pròpia recerca.

Els visitants tindran un “patrocinador” dins el Centre, per exemple una persona que tingui interès en el seu projecte i que serà el seu principal contacte. Els investigadors tindran accés lliure a recursos acadèmics, a equips informàtics i a espai en oficines si és necessari. S’espera dels sol·licitants que aportin els seus propis recursos econòmics (salari, viatges).

Durant la seva estada, els visitants han d’assistir a les activitats de divulgació que s’organitzin i, preveient que hi haurà absències curtes degudes a l’assistència a conferències i altres compromisos, el CEO-UAB ha de ser el seu principal interès durant l’estada.

Modalitats
  • Visitants acadèmics. Els acadèmics d’altres universitats que facin una estada per un període entre una setmana i catorze setmanes tindran l’estatus de visitants acadèmics. L’estada pot estar finançada amb una beca o ajut, o amb recursos propis.
  • Estudiants visitants. Els estudiants que no siguin de la UAB i estiguin treballant en un doctorat o en una tesi de màster i vulguin fer una estada al CEO-UAB tindran l’estatus d’estudiant visitant. L’estada pot estar finançada amb una beca o ajut, o amb recursos propis.
  • Investigador visitants. Investigadors que reben el finançament d’una beca o ajut i que volen fer una estada superior a catorze setmanes.
Sol·licituds

La sol·licitud per formar part del programa de visitants del CEO-UAB ha d’incloure:

  • Un formulari de sol·licitud per a ser visitant
  • Un CV acadèmic
  • L’esborrany d’una proposta de recerca
  • Referències del supervisor del sol·licitant
  • Acreditació del finançament extern de la seva estada

Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió del Programa de Visitants. Els candidats rebran una notificació del resultat en un termini breu després de haver fet arribar tota la documentació requerida.

En cas necessari, els candidats poden demanar una carta d’acceptació del CEO-UAB per sol·licitar finançament. Aquesta acceptació, abans de la concessió, no implica una obligació al centre per acceptar al candidat si no es concedeix el finançament.

Per qualsevol consulta específica, contacteu amb nosaltres.