Direct access to content

Barcelona Esdeveniments Esportius: la gestió del coneixement de la informació és una col·laboració de recerca continuada duta a terme pel CEO-UAB a petició de l’Institut Barcelona Esport des de 2012.

Objectius

L’objectiu del projecte és oferir un diagnòstic de l’aplicació actual de la informació i la gestió del coneixement en l’organització dels esdeveniments esportius celebrats a la ciutat de Barcelona, ​​i oferir a l’Ajuntament una proposta de metodologia a aplicar per tal de garantir la captura, gestió, difusió i explotació del coneixement generat sobre aquests esdeveniments.

Rellevància del projecte

Barcelona és una ciutat esportiva que actualment acull més de 160 esdeveniments esportius cada any. Els resultats d’aquesta investigació contribuiran a augmentar l’eficiència en l’estratègia d’esdeveniments de la ciutat i el procés de gestió dels esdeveniments, així com a garantir un llegat de coneixement dels mateixos.

Resultats obtinguts
  • Una metodologia per recopilar i analitzar informació sobre els esdeveniments esportius celebrats a la ciutat de Barcelona amb un enfocament en el desenvolupament sostenible. Permet la generació de coneixement real sobre els models de gestió i l’impacte dels esdeveniments esportius, i la identificació de bones pràctiques per millorar l’eficiència en la gestió dels recursos públics.
  • Eines per donar suport als organitzadors d’esdeveniments durant la fase d’avaluació de l’esdeveniment, proporcionant-los una metodologia i una eina per identificar bones pràctiques i millores, i mesurar l’assoliment dels objectius.
  • Una eina per facilitar la gestió de l’agenda d’esdeveniments esportius de la ciutat.

Equip del projecte

Berta Cerezuela

Cap de Projectes i del Servei de Documentació

Info