Direct access to content

El Impacto de Internet en los medios de comunicación y la industria del deporte

Miquel de Moragas; Chris Kennett; Ramon García Sedó

2004

Resultats de la recerca finançada pel Consejo Superior de Deportes l’any 2002 que va tenir com a objectiu aprofundir en com el consum esportiu mitjançant la televisió i Internet afecta l’economia esportiva.

Atès que la presència de l’esport a Internet cada cop és més recurrent, aquest treball es centra en l’impacte d’Internet en les relacions existents entre alguns dels actors més importants a la indústria de l’esport a Europa: – Organitzacions esportives, que són productors del producte esportiu base; – Mitjans de comunicació, que comuniquen temes esportius; – Organitzacions comercials, que promocionen els seus productes a través de l’esport i els mitjans de comunicació (tot incloent els patrocinadors esportius); – Fans / consumidors del producte base de l’ esport.

Amb l’anàlisi de l’estructura i continguts d’una mostra de 27 llocs web d’aquestes organitzacions, i després de considerar els conceptes i teories sobre la comunicació a Internet, l’emergència del comerç electrònic i l’e-marketing, i com poden relacionar-se amb la indústria esportiva i la transmissió de missatges esportius, s’estableixen les conclusions sobre quin és l’impacte d’Internet a la indústria esportiva, quan som propers a l’inici de la convergència entre la televisió digital i Internet.