Direct access to content

Francesc Muñoz

Professor al Departament de Geografia, UAB.

Doctor en Geografia Urbana (2004) i professor titular del Departament de Geografia de la UAB. També imparteix classes d’arquitectura i planificació urbana en programes europeus. La seva experiència professional inclou la investigació i la consultoria en diversos camps, com ara la demografia urbana i la planificació estratègica, i assessorament específic en projectes culturals i urbans. Va dirigir un estudi sobre l’evolució històrica i els diferents tipus de planificació urbana de les viles olímpiques, finançat pel CIO.

Ha publicat nombrosos articles en revistes d’arquitectura i estudis urbans i ha participat en grups de treball. És autor del capítol “Historic Evolution and Urban Planning Typology of Olympic Villages” a Olympic Villages: A Hundred Years of Urban Planning and Shared Experiences (IOC, 1997) i de l’article “1908-2012: The Urbanism of Olympic Villages”.