Direct access to content

Maria Prat Grau

Professora titular del Departament d'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB

Doctora en Pedagogia i llicenciada en Educació Física. És membre del Grup d’Investigació Social i Educativa d’Activitat Física i Esport (GISEAFE). La Dra. Prat lidera el projecte CEO-UAB Valors en Joc.